Markkinointiviestintätoimisto Source ja Kitchen suunnitteli Väyläviraston logon ja ilmeen

Vuoden alussa syntyneen Suomen maanteistä, rautateistä ja vesiväylistä vastaavan Väyläviraston ilmeestä vastaa viestintätoimisto Source ja markkinointitoimisto Kitchen. Source ja Kitchen ovat samaa konsernia viime vuonna tapahtuneen fuusion myötä.

Väylän edeltäjä, Liikennevirasto, kilpailutti vuonna 2018 toimistot markkinointiviestinnän kumppanuudestaan ja valitsi tällöin kumppanikseen Kitchenin. Nyt yhteistyö jatkuu saman puitesopimuksen piirissä Väyläviraston kanssa.

– Meillä on markkinointiviestintää tekemässä loistava tiimi huipputason osaajia, ja yhteistyö välillämme toimii. Olemme oikein tyytyväisiä Väylän ilmeeseen ja jatkamme innolla yhteistä tekemistä, kommentoi Väylän viestintä- ja sidosryhmäsuhteiden johtaja Anna Jokela.

Yhteistyö Väyläviraston kanssa alkoi uuden viraston logon ja ilmeen suunnittelulla. Asiakas toivoi visuaalisen ilmeen olevan ennen kaikkea moderni ja raikas. Logosta haluttiin nopeasti tunnistettava ja yksinkertainen. Suunnittelussa oli tärkeää huomioida myös, että logo toimii niin verkossa kuin mobiilissa, mutta myös itse väylien varrella erilaisissa käyttötarkoituksissa.

– Väylän logo on kolmivärinen ja sen sävyt ovat perintöä Liikenneviraston värimaailmasta, kertoo logon suunnitellut mainosgraafikko Sami Fiander.

Värien lukumäärä kuvastaa myös kolmea liikennemuotoa: teitä, rautateitä ja vesiväyliä. Liikennemuodot löytyvät niin ikään tunnuksen muotokielestä: tunnus muodostuu V-kirjaimesta, jonka ympärillä on mielikuvitukselle sijaa antavaa tyhjää tilaa.

Source & Kitchenin ja Väylän yhteistyö kattaa tulevaisuudessa laajasti eri markkinointiviestinnän palvelut.

– Markkinointialalla valitetaan monesti ylimmän johdon sitoutumisen puutetta, mutta tässä projektissa oli mahtavaa huomata, kuinka sitoutunut Väylän johto oli koko suunnitteluprosessin ajan. Tässä on loistava pohja yhteistyömme jatkolle, kommentoi Markkinointitoimisto Kitchenin toimitusjohtaja Ilkka Hellman.

 

Lisätietoja:

Anna Jokela
johtaja, viestintä- ja sidosryhmäsuhteet
Väylä
p. 02 95343095
anna.jokela@vayla.fi

Ilkka Hellman
toimitusjohtaja
Markkinointitoimisto Kitchen
p. 050 517 9079
ilkka.hellman@thekitchen.fi

 

Väylä mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat sekä kuljetukset. Väylä vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. www.vayla.fi

Viestintätoimisto Source ja markkinointitoimisto Kitchen muodostavat yhdessä täyden palvelun markkinointiviestintätalon. Vuonna 2018 fuusion myötä syntynyt konserni on liikevaihdolla mitaten Suomen 5. suurin viestintätoimisto. Yhtiön liikevaihto vuonna 2018 oli 4 miljoonaa euroa. www.source.fi